Alarm Clock Xtreme – Short Privacy Notice


Data, která shromažďujeme

Shromažďované údaje používáme k vylepšení našich produktů a služeb, poskytování podpory, zasílání oznámení, nabídek a akcí a k vytváření dalšího zisku z bezplatných nabídek cílených pomocí neosobních údajů. Níže najdete popis dat, která shromažďujeme a o kterých byste měli vědět, a informace o tom, jakým způsobem tato data používáme. Dále zde najdete důležité informace o údajích, které neshromažďujeme, jež by vás mohly zajímat.

prostředí

Data o prostředí

Alarm Clock Xtreme při analýze vašeho spánku shromažďuje data o prostředí, jako jsou pohyby, úroveň osvětlení či hlasitost zvuku.

poloha

Poloha

Alarm Clock Xtreme se pokouší zjistit, zda má vaše poloha vliv na kvalitu spánku (ovlivnění spánku počasím či blízkostí letiště).


Data, která neshromažďujeme

biometrické údaje

Biometrické údaje

(informace o vašem těle včetně otisků prstů, rozpoznání obličeje, podpisů a hlasového otisku)

historie prohlížeče

Historie prohlížeče

(informace o navštívených webových stránkách)

kontakty

Kontakty

(včetně seznamu kontaktů, kontaktů v sociálních sítích nebo jejich telefonních čísel, poštovních adres, e-mailových adres nebo adres pro textové zprávy)

finanční údaje

Finanční údaje

(včetně informací o platebních kartách, bankovních údajů a spotřebitelských finančních údajů, jako jsou například údaje o transakcích)

zdravotní údaje

Zdravotní údaje

(včetně zdravotních karet a dalších údajů používaných ke sledování fyzického i duševního zdraví)


Data, která sdílíme

nesdílíme

AVG Alarm Clock s výjimkou konkrétních situací popsaných v úplném znění našich Zásad ochrany osobních údajů nesdílí žádná data, pomocí kterých by vás bylo možné osobně identifikovat. Používáme a sdílíme neosobní údaje za účelem vylepšení našich produktů a služeb, poskytování podpory, zasílání oznámení, nabídek a akcí a k vydělávání z bezplatných nabídek pomocí neosobních údajů.


Data nesdílíme s těmito subjekty:

reklamní sítě

Reklamní sítě

(společnosti, které inzerují prostřednictvím aplikací)

operátoři

Operátoři

(společnosti, které poskytují mobilní připojení)

prodejci spotřebitelských dat

Prodejci spotřebitelských dat

(společnosti, které prodávají informace o spotřebitelích jiným společnostem za dalšími účely, včetně nabídek produktů a služeb, které by vás mohly zajímat)

poskytovatelé analýzy dat

Poskytovatelé analýzy dat

(společnosti, které údaje shromažďují a analyzují)

státní správa

Státní správa

(jakékoli sdílení se státní správou s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno zákonem nebo výslovně povoleno v naléhavé situaci)

operační systém

Operační systémy a platformy

(softwarové společnosti, které zajišťují provoz vašeho zařízení, obchody s aplikacemi a společnosti, které poskytují běžné nástroje a informace pro aplikace týkající se uživatelů aplikací)

ostatní aplikace

Ostatní aplikace

(ostatní aplikace společností, se kterými spotřebitel nemusí mít žádný vztah)

sociální sítě

Sociální sítě

(společnosti, které spojují jednotlivce se společnými zájmy a umožňují sdílení)