Alarm Clock Xtreme – Juridiske merknader for tredjepart

Alarm Clock Xtreme bruker Apache Commons Math™ som er lisensiert av AVG Netherlands BV under Apache License 2.0. Du kan ikke bruke filen med mindre du handler i samsvar med Apache-lisensen.

Alarm Clock Xtreme bruker Apache Commons Codec™ som er lisensiert av AVG Netherlands BV under Apache License 2.0. Du kan ikke bruke filen med mindre du handler i samsvar med Apache-lisensen.

Alarm Clock Xtreme bruker PrettyTime som er lisensiert av AVG Netherlands BV under Apache License 2.0. Du kan ikke bruke filen med mindre du handler i samsvar Apache-lisensen.

Du kan innhente en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.  Med mindre det er påkrevd av gjeldende lov eller akseptert skriftlig, distribueres programvare under Apache License 2.0 på et “SOM DEN ER”-GRUNNLAG, UTEN GARANTIER ELLER FORBEHOLD AV NOE SLAG, hverken uttrykkelig eller underforstått.  Se Apache-lisensen for spesifikke språkstyrte tillatelser og begrensninger under lisensen.