Alarm Clock Xtreme – uwagi prawne dotyczące stron trzecich

Alarm Clock Xtreme korzysta z rozwiązania Apache Commons Math™ licencjonowanego firmie AVG Netherlands BV w ramach Apache License 2.0. Z tego pliku nie można korzystać bez powiązania z licencją Apache License.

Alarm Clock Xtreme korzysta z rozwiązania Apache Commons Codec™ licencjonowanego firmie AVG Netherlands BV w ramach Apache License 2.0. Z tego pliku nie można korzystać bez powiązania z licencją Apache License.

Alarm Clock Xtreme korzysta z rozwiązania PrettyTime licencjonowanego firmie AVG Netherlands BV w ramach Apache License 2.0. Z tego pliku nie można korzystać bez powiązania z licencją Apache License.

Kopię licencji można uzyskać pod adresem http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.  O ile obowiązujące prawo lub postanowienia pisemne nie stanowią inaczej, oprogramowanie rozpowszechniane w ramach Apache License 2.0 jest dystrybuowane „W STANIE AKTUALNYM”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ANI WARUNKÓW — zarówno wyrażonych bezpośrednio, jak i dorozumianych.  Aby zapoznać się z uprawnieniami i ograniczeniami mającymi zastosowanie w przypadku poszczególnych języków, należy zapoznać się z licencją Apache License.