Alarm Clock Xtreme – Juridiska meddelanden för tredje part

Alarm Clock Xtreme använder Apache Commons Math™, som licensieras av AVG Netherlands BV under Apache License 2.0. Du får inte använda den här filen annat än enligt Apache-licensen.

Alarm Clock Xtreme använder Apache Commons Codec™, som licensieras av AVG Netherlands BV under Apache License 2.0. Du får inte använda den här filen annat än enligt Apache-licensen.

Alarm Clock Xtreme använder PrettyTime, som licensieras av AVG Netherlands BV under Apache License 2.0. Du får inte använda den här filen annat än enligt Apache-licensen.

Du kan få en kopia av licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.  Om inte annat föreskrivs i tillämplig lagstiftning eller skriftligen, distribueras programvara som distribueras under Apache License 2.0 på BEFINTLIG BASIS, UTAN NÅGON SLAGS GARANTIER ELLER VILLKOR, antingen uttryckliga eller underförstådda.  Se Apache-licensen för specifika språkstyrande tillstånd och begränsningar under licensen.